Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland

Zeeland2018 - heden

We moeten nog vóór 2030 de CO2 uitstoot van onze mobiliteit met 50% verminderen. De stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland (SDMZ) wil daar een significante bijdrage aan leveren door in Zeeland elektrische deelauto’s te stimuleren. Met deelauto’s kunnen inwoners zónder eigen investering kennis maken met elektrisch rijden en zo versnellen we de overstap naar emissie vrije mobiliteit. Daarnaast wennen mensen aan de overstap van bezit naar gebruik, wat de drempels verlaagt voor succesvolle Mobility as a Service (MaaS) diensten in Zeeland. Ons doel is om vóór 2030 2.000 elektrische deelauto’s te (helpen) realiseren, goed voor 30 miljoen emissie vrije kilometers per jaar en een reductie van 3.600 ton CO2 uitstoot. SDMZ is aangesloten bij de sectortafel mobiliteit om de ambities te helpen formuleren.

Verantwoordelijke medewerkers

Martin de Klerk
06 22373593
Michel Carol
06 57889857
Joyce de Smit
06 34332733
Nienke Dekkers-Bijlsma
06 46405936