Coördinatie Laadinfrastructuur

Het aantal elektrische voertuigen neemt steeds sneller toe en dat is ook in gemeente Veere te merken. Elektrische mobiliteit is noodzakelijk om de klimaatdoelen te halen. In gemeente Veere wordt ingezet om in 2050 alle energie die wordt verbruikt duurzaam op te wekken. 

Daarnaast is gemeente Veere onderdeel van het Zeeuws Energieakkoord, waarin de ambitie staat om 10.000 elektrische (semi-) publieke laadpalen te realiseren. Het faciliteren van alle (toekomstige) elektrische auto’s is alleen mogelijk als de laadinfrastructuur op orde is. Om te zorgen dat er tijdig voldoende laadpunten zijn, is de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) opgesteld.  

Een van de afspraken daarin is dat gemeenten zorgen voor een integraal programma en plaatsingsbeleid. Voor gemeente Veere moet dit integrale programma de komende jaren richting geven aan de ontwikkeling van een dekkend, toegankelijk, betaalbaar, en toekomstbestendig netwerk van laadinfrastructuur voor alle soorten elektrische voertuigen. 

Marty is verantwoordelijk voor het tot stand laten komen van dit beleid. Dit betekent dat hij het proces begeleidt, de voortgang bewaakt, contacten onderhoudt met het bureau dat deze opdracht inhoudelijk voor gemeente Veere uit gaat voeren, afstemming houdt met de betrokken collega’s intern en het bestuur. Daarnaast heeft hij ook afstemming met de provincie en andere gemeenten in Zeeland. 

Datum
juni 2021 tot heden
Categorieën
Regionale transities
Opdrachtgever(s)
Verantwoordelijke collega(s)
Marty de Jonge
Marty de Jonge
Projectmanager
Link naar mij