Mobiliteitsplatform SD Op Weg

Het Mobiliteitsplatform SD Op Weg helpt projecten rondom mobiliteit op Schouwen-Duiveland (verder) op weg en zoekt daarbij naar verbindingen, gemeenschappelijke oplossingen en nieuwe kansen, om al werkend te komen tot een ‘eilandelijk mobiliteitsnetwerk’. Het gaat hierbij om projecten en initiatieven over sociale, toeristische én zakelijke mobiliteit.

Gezamenlijk streven en werken we naar het slim inzetten van mobiliteit, voorzieningen bereikbaar en kernen leefbaar houden. Zo werken we samen aan het verbeteren van de bereikbaarheid op Schouwen-Duiveland. Dit wordt gedaan in samenwerking met gemeente Schouwen-Duiveland, Provincie Zeeland, woningcorporatie Zeeuwland, Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland, AgriSnellaad, GoodMoovs, de Zuidhoek, Fioole e-auto’s, Stichting schoolbus Zonnemaire, Energiecoöperatie EWSD en vele regionale partners en ondernemers.

Sinds maart 2022 kent SD Op Weg een eigen entiteit en is de Stichting SD Op Weg opgericht, met een eigen bestuur. Kijk voor meer informatie op www.sdopweg.nl

AddVision heeft Mobiliteitsplatform SD Op Weg in het leven geroepen om partijen bij elkaar te brengen rondom mobiliteit, duurzaamheid en leefbaarheid op Schouwen-Duiveland. 

Bij de opstart van de Stichting SD Op Weg heeft AddVision het bestuur ondersteund in strategie, koers, stakeholdermanagement en programmamanagement. 

Datum
januari 2018 tot januari 2023
Categorieën
Publiek-Private Samenwerking
Lokale vraagstukken
Organisatieontwikkeling
Regionale transities
Opdrachtgever(s)
Verantwoordelijke collega(s)
Marleen Cornelese
Marleen Cornelese
Projectmanager
Link naar mij
Nathalie Goedhart-Leijnse
Nathalie Goedhart-Leijnse
Projectmanager
Link naar mij