Visie- & Projectontwikkeling

De wereld staat voor een aantal enorme veranderingen. Veranderingen die nodig zijn voor het economisch en maatschappelijk welzijn. Hoewel deze vraagstukken wereldwijd spelen, is het onze overtuiging dat we juist regionaal impact moeten maken om die mondiale veranderingen in gang te zetten. Daar zijn meerdere partijen voor nodig, uit zowel het publieke als het private domein. Wij zijn in staat om zelf, of met een aantal koplopers, een visie op een vraagstuk te ontwikkelen. Daarbij realiseren we een projectmatige organisatie; een mix van overheden, kennisinstellingen en commerciële partijen. 

De aanpak is altijd gebaseerd op een ondernemende manier van werken. We zijn kritisch en ontwikkelen alleen projecten die we ook zélf willen en kunnen uitvoeren. Uitgangspunt is dat we altijd toewerken naar een toekomstbestendige uitvoeringsorganisatie die uiteindelijk op eigen benen kan staan; ook zonder AddVision.

De collega's die het verschil maken

Martin de Klerk

Martin de Klerk

Manager New Business

Ik ben een echte ontwikkelaar en denk altijd in kansen. Mijn kracht ligt in het pakken van de regie op complexe dossiers waar anderen dat niet doen.

Matthijs Lugtenburg

Matthijs Lugtenburg

Directeur

Ik krijg energie van teamwork en samen de combinatie van strategie vormgeven én uitvoeren succesvol in de praktijk te brengen.

Nathalie Goedhart-Leijnse

Nathalie Goedhart-Leijnse

Projectmanager

Met een positieve blik, de nodige ervaring en een hoop enthousiasme zet ik mij graag in voor projecten in het publiek private domein.

Michel Carol

Michel Carol

Projectmanager

Ik ben een echte verbinder in het publiek-private domein en ken het regionale innovatie ecosysteem als geen ander.