Dockwize

Dockwize is de Zeeuwse innovatie hub; een broedplaats voor ideeën, waar start-ups een succesvolle start maken, onderwijs en bedrijfsleven samenkomen, innovatief ondernemerschap wordt aangejaagd en waar bedrijven klaargestoomd worden voor de toekomst.

AddVision heeft met Impuls Zeeland en HZ University of Applied Sciences als founding partners het toenmalige DOK41 opgezet en van 2011 tot heden een belangrijke rol gespeeld bij de verdere ontwikkeling, realisatie en groei van de nu succesvolle innovatie hub.

Het begon allemaal met de introductie van fondsontwikkeling voor technostarters vanuit Impuls Zeeland en het op de kaart zetten van de Kenniswerf als innovatie district. Al snel ontstond het idee om in Vlissingen een incubator te realiseren. Wij wisten vanuit de technostarters dat daar echt behoefte aan was. Een grote groep bedrijven als ambassadeur van het idee vroegen AddVision nader onderzoek te doen en om vervolgens een plan te maken hoe dat mogelijk gemaakt kon worden.

AddVision heeft een plan geschreven om Europese en Provinciale subsidie aan te vragen met een omvang van ca. drie miljoen euro om in het PZEM gebouw te starten met zes kantoren en daarnaast twee oude loodsen aan de Edisonweg te herontwikkelen en daar 16 units te realiseren. Het idee was om technostarters en creatieve bedrijven samen in één broedplaats te verbinden om innovatie aan te jagen. Al snel haakten meer partijen aan en groeide met het ecosysteem ook het concept. Cruciaal in deze groei was de inzet op activatie en verbinding. Immers levert een gebouw met kantoren nog geen ecosysteem op.

Gedurende de afgelopen jaren is er door AddVision gewerkt aan dit project, van initiatie tot de fase waarin het concept zich nu bevindt. Hierin hebben we ons hard gemaakt voor de acquisitie van start-ups, het faciliteren van kennisdeling en verbindingen, het aanhaken van partners, het aantrekken- en verantwoorden van middelen, de communicatie en het bouwen van een community. Inmiddels is Dockwize uitgegroeid tot een broedplaats met 40 kantoren en zijn ruim 50 Zeeuwse organisaties aangehaakt als partner. Met Impuls Zeeland is Dockwize de organisatie voor innovatie en ondernemerschap in Zeeland!

Tot op de dag van vandaag ondersteunen we Dockwize op diverse onderdelen als het gaat om vernieuwing en doorontwikkeling. Zo is Michel nog altijd betrokken bij het realiseren van de ambities van Dockwize.

Datum
januari 2011 tot heden
Categorieën
Publiek-Private Samenwerking
Organisatieontwikkeling
Financieringsoplossingen
Opdrachtgever(s)
Verantwoordelijke collega(s)
Martin de Klerk
Martin de Klerk
Manager New Business
Link naar mij
Michel Carol
Michel Carol
Projectmanager
Link naar mij
Matthijs Lugtenburg
Matthijs Lugtenburg
Directeur
Link naar mij