Energy Campus Zeeland

De energietransitie is een transitie die iedereen raakt. Deze transitie heeft grote economische, maatschappelijke, sociale en mogelijk ook ecologische impact op de regio. Een van de meest cruciale factoren om deze transitie goed door te maken is ervoor te zorgen dat er voldoende gekwalificeerd personeel is. Allereerst om de transitie vorm te geven, maar ook om deze transitie door te maken. Enerzijds met oog voor de techniek, anderzijds met oog voor de mens.

HZ University of Applied Sciences en Scalda zien deze ontwikkelingen uiteraard ook. Deze opleiders willen eigenaarschap nemen over de ontwikkeling van de Human Capital Agenda op het gebied van energie transitie. Dit vraagt een goed totaalbeeld van de ontwikkelingen, de behoefte en de mogelijkheden, maar ook om concrete stappen in het onderwijs. Daarom is AddVision gevraagd het totaalbeeld te organiseren en enkele concrete stappen binnen het Just Transition Fund (JTF) vorm te geven. Ook is de opdracht om hier een consortium bij te ontwikkelen zo te komen tot een succesvolle aanvraag voor de Regio Vlissingen-Oost/Zeeuws-Vlaanderen.

Het is de rol van Martin en Matthijs om te komen tot een succesvolle aanvraag binnen het JTF, gericht op de Human Capital Agenda. Ook Martine Verweij is betrokken, zij is verantwoordelijk voor het sociale aspect. Om tot deze aanvraag te komen vraagt dit in eerste instantie om het ophalen van alle informatie die reeds beschikbaar is en deze vertalen naar een logisch totaalbeeld. Vanuit dat ene beeld definiëren Martin en Matthijs een concrete agenda. Hierbij worden diverse punten uitgewerkt, een consortium gevormd en financiering georganiseerd op de onderdelen van die agenda. Dit wordt naar verwachting medio mei 2023 ingediend bij het JTF.

Datum
november 2022 tot heden
Categorieën
Publiek-Private Samenwerking
Lokale vraagstukken
Financieringsoplossingen
Regionale transities
Opdrachtgever(s)
Verantwoordelijke collega(s)
Martin de Klerk
Martin de Klerk
Manager New Business
Link naar mij
Matthijs Lugtenburg
Matthijs Lugtenburg
Directeur
Link naar mij