Energy Campus Zeeland

De impact van de energietransitie op de energie-intensieve industrie in Zeeuws-Vlaanderen en Vlissingen- Oost is groot; economisch, sociaal, ruimtelijk en milieutechnisch. Naast nieuwe technieken en processen spelen mensen hierin een centrale rol. Als menskracht (human capital) maar ook als burger of belanghebbende. Een wendbaardere en weerbaardere beroepsbevolking is daarbij uiteindelijk het doel. De Energy Campus Zeeland staat hierin centraal. De Campus zal een platformfunctie vervullen en fungeren als een broedplaats voor nieuwe ideeën, technologieën en oplossingen die bijdragen aan een duurzamere toekomst. Het project is geïnitieerd door HZ University of Applied Sciences, Scalda en Dockwize.

AddVision heeft een sleutelrol gespeeld in het vormgeven en opwerken van de plannen, het organiseren van een consortium en het aanvragen van financiering voor dit plan. Dit alles is verwerkt in een projectplan bij het met totale omvang van 10 miljoen euro, en een subsidieaanvraag bij het Just Transition Fonds voor 50% van deze kosten. Dankzij onze inspanningen en expertise heeft het project deze subsidie toegekend gekregen en is het door de regionale overheid aangemerkt als een strategisch project. Dit onderstreept het belang en de impact van het project op de regio. We zijn trots op dit resultaat en de samenwerking met alle betrokken partijen.

Na de succesvolle toekenning van de subsidie gaan we verder dan alleen de plannen. Want, wij stoppen niet bij papier. Onder leiding van programmamanager Edwin nemen we de volgende stappen om het project daadwerkelijk te realiseren. Onze focus ligt op het omzetten van de plannen naar concrete acties en resultaten. Het traject startte in oktober 2022 en loopt tot februari 2024. Gedurende deze periode blijft AddVision betrokken om te waarborgen dat de visie van de Energy Campus werkelijkheid wordt.

Datum
november 2022 tot februari 2024
Categorieën
Publiek-Private Samenwerking
Lokale vraagstukken
Financieringsoplossingen
Regionale transities
Opdrachtgever(s)
Verantwoordelijke collega(s)
Martin de Klerk
Martin de Klerk
Manager New Business
Link naar mij
Matthijs Lugtenburg
Matthijs Lugtenburg
Directeur
Link naar mij
Edwin
Edwin Torn Broers
Projectmanager
Link naar mij