Verkenning Food Innovation Center

De innovatie in de Agri & Food sector zit in Zeeland met name in het vernieuwen van teelt- en productieprocessen. Voor het ondersteunen en stimuleren van de innovatie in de voedselverwerking en -toepassingsketen bevinden zich in Zeeland geen technologische ontwikkel- en innovatiefaciliteiten. Deze zijn onmisbaar voor innovatie. Regionale foodbedrijven vinden deze locaties momenteel (ver) buiten Zeeland in onder andere Helmond en Venlo.

In de verkenningsfase voor een Food Innovation Center richt de kerngroep zich op het ophalen van de behoefte van foodbedrijven. Dit wordt gedaan van mkb (startups) tot multinationals in de foodbranche en onderwijs in de regio. De benodigde faciliteiten worden in beeld gebracht en Agri & Foodinitiatieven in Zuid-Nederland en Vlaanderen worden bezocht. Ook worden innovatiekansen binnen de aquacultuursector (o.a. verwerking van wieren), de eiwittransitie, de robotisering en digitalisering en de landbouwtransitie onderzocht. Dit leidt tot een basisplan voor een Food Innovation Center met validatie van de haalbaarheid en onderzoek naar mogelijkheden voor additionele financiële middelen.

Voor het starten van dit project heeft Martin partners samengebracht en is een consortium gevormd om de eerste fase uit te voeren. Vanuit het consortium is een kerngroep gevormd die bij een brede doelgroep van foodbedrijven de behoefte aan faciliteiten ophaalt voor de validatie. Martin en Maartje stellen in deze fase een basisplan op voor een Zeeuws Food Innovation Center. Ook onderzoekt Maartje de subsidiemogelijkheden voor additionele middelen voor het op starten en realiseren van het Food Innovation Center.

 

Meer over projectfinanciering

 

AddVision is één van de partners in de kerngroep, die de verkennende fase uitvoert. Dockwize is penvoerder en daarnaast zijn de volgende partners aangehaakt: HZ University of Applied Sciences, Impuls Zeeland, Fooddelta Zeeland en Van Elzakker Interim & Advies. Provincie Zeeland en Gemeente Vlissingen dragen bij aan de financiering van de verkenningsfase.

Datum
november 2022 tot heden
Categorieën
Lokale vraagstukken
Financieringsoplossingen
Regionale transities
Opdrachtgever(s)
Verantwoordelijke collega(s)
Martin de Klerk
Martin de Klerk
Manager New Business
Link naar mij
Maartje Meijers-Nooteboom
Maartje Meijers-Nooteboom
Projectmanager
Link naar mij