Investeringsvouchers voor duurzame zoetwateroplossingen

Gemeente Schouwen-Duiveland is volop bezig met de transitie naar een klimaatbestendig zoetwatersysteem. AddVision heeft de opdracht gekregen om een voucherregeling uit te werken met als doel de innovatiekracht van agrariërs op te schalen en de private investeringskracht te bevorderen.

Het belangrijkste uitgangspunt bij het opzetten van regelingen is om de behoefte van de doelgroep in kaart te brengen en deze te spiegelen aan de beoogde kaders en doelstellingen, in dit geval van de gemeente Schouwen-Duiveland, in samenwerking met de Provincie Zeeland en het Waterschap. AddVision heeft dit vertaald naar een regeling met een zo praktisch mogelijk proces, dat juridisch onderbouwd is, zodat de regeling het beoogde effect kan bereiken. De aanpak van AddVision is erop gericht om alle genoemde belangen en uitgangspunten samen te brengen in één voucherregeling.

Vanaf 1 juni 2022 zijn de vouchers, vanuit de Broedplaats Zoetwater, onderdeel van het Living Lab Schouwen-Duiveland, beschikbaar gekomen voor een brede groep agrariërs uit Schouwen-Duiveland. De vouchers zijn bedoeld voor agrariërs die zelf ideeën hebben voor duurzame zoetwateroplossingen. De vouchers helpen de innovatiekracht op dit thema te vergroten en stimuleren om tot klimaatrobuuste oplossingen te komen. Een agrarische onderneming op Schouwen-Duiveland kan een voucher aanvragen voor een subsidiebijdrage van 50% met een maximale bijdrage van € 150.000.

AddVision heeft van gemeente Schouwen-Duiveland ook de opdracht gekregen om agrariërs te ondersteunen bij het uitwerken van een plan en aanvraag. Je kunt hiervoor contact opnemen met Michel via michel@add-vision.nl.

Datum
april 2022 tot heden
Categorieën
Publiek-Private Samenwerking
Financieringsoplossingen
Regionale transities
Opdrachtgever(s)
Verantwoordelijke collega(s)
Michel Carol
Michel Carol
Projectmanager
Link naar mij