Fondsontwikkeling Impuls Zeeland

In 2008 kreeg AddVision de opdracht van Impuls Zeeland om een investeringsfonds voor technostarters op te zetten, wat nu bekend staat onder de naam InnoGo!. Martin heeft in samenwerking met Impuls Zeeland en HZ University of Applied Sciences een plan en aanvraag geschreven, partijen verbonden en financiering opgehaald om het fonds op te zetten. Hij kreeg vervolgens de vraag dit te gaan runnen vanuit Impuls.

Michel is bij de opstart aangehaakt en samen met Martin en het netwerk zijn Zeeuwse technostarters in kaart gebracht en bezocht. Via het fonds konden leningen van € 50.000 euro worden verstrekt. Bij het bezoeken van deze technostarters kwamen we erachter dat er niet alleen behoefte was aan financiële middelen, maar ook aan het netwerk en de mogelijkheid om binnen te komen bij grotere bedrijven. Dit hebben we meegenomen in de ontwikkeling van Dockwize en de activiteiten binnen Impuls Zeeland om ondernemers zo goed mogelijk te begeleiden.

AddVision heeft vier jaar het InnoGo! fonds gerund en er samen met de collega’s van Impuls Zeeland voor gezorgd dat er een vervolg aan kwam en het fonds werd uitgebreid. Dit in de vorm van een groter fonds, voor een brede doelgroep met hogere leningen om te verstrekken.

Er waren ook ondernemers die al in een verdere groeifase zaten en behoefte hadden aan meer middelen. AddVision heeft daarom het Zeeuws Participatiefonds, dat al bestond, bij Impuls Zeeland binnengehaald. Dit fonds kon per ondernemer € 150.000 euro participeren in de vorm van aandelen of leningen. Michel is een jaar directeur geweest van dit fonds om het te herstructureren en nieuw leven in te blazen.

Ook kwamen we Zeeuwse ondernemers tegen die behoefte hadden aan een nóg grotere financiering. Daarom heeft AddVision voor Impuls Zeeland het Zeeuws Investeringsfonds opgezet. We hebben een aanvraag geschreven en 4 miljoen opgehaald bij het Rijk, 2 miljoen bij de provincie en 2 miljoen bij private investeerders. We hebben een fondsmanager erbij gezocht en toen het eenmaal liep is AddVision ertussenuit gegaan.

Michel heeft tien jaar lang het financieringscluster van Impuls Zeeland vorm gegeven en was het gezicht voor alle Zeeuwse innovatieve ondernemers. Los van de fondsen, heeft hij ook de innovatiesubsidies op de kaart gezet zoals OPZuid, MITZuid en Zeeland in Stroomversnelling.

Als linking pin tussen Zeeuwse ondernemers en financiers wist Michel als geen ander dat ondernemers hulp nodig hadden bij het schrijven van een goede financieringsaanvraag. Daarom heeft hij het concept Zeeland Financial Matching in het leven geroepen. Door middel van een vouchersysteem werden ondernemer gekoppeld aan externe adviseurs met als doel het slagingspercentage van financieringsaanvragen te vergroten. Michel heeft dit concept bedacht, met stakeholders uitgewerkt en geïmplementeerd in het financieringscluster.

Vandaag de dag staat er een sterk financieringscluster bij Impuls Zeeland waar AddVision een belangrijke rol heeft gespeeld in het opzetten en doorontwikkelen daarvan.

 

Meer over projectfinanciering

Datum
januari 2008 tot juli 2019
Categorieën
Financieringsoplossingen
Opdrachtgever(s)
Verantwoordelijke collega(s)
Martin de Klerk
Martin de Klerk
Manager New Business
Link naar mij
Michel Carol
Michel Carol
Projectmanager
Link naar mij