Zeeuws Informal Investing Netwerk

Informal investors zijn veelal (oud)ondernemers die risicodragend investeren in veelal jonge en innovatieve bedrijven. Deze bedrijven kennen we ook als start-ups en scale-ups. Informal investors investeren niet alleen met geld, maar ook met hun kennis, ervaring en netwerk en spelen daardoor een hele belangrijke rol in de ontwikkeling van deze ondernemingen.

Door het verbinden van Zeeuwse informal investors kunnen zij elkaar beter vinden en betere aansluiting krijgen op het Zeeuwse innovatie-ecosysteem.

De initiatiefnemers willen met elkaar een Zeeuws Informal Investing Netwerk (ZIIN) opbouwen dat aansluit op het bestaande ecosysteem met o.a. Impuls Zeeland en Dockwize als drijvende krachten. Dit netwerk zal gefaciliteerd worden door verschillende bijeenkomsten waarbij in de opzet rekening wordt gehouden met de fases; awareness, kennis en matchmaking & investering. Ook is er aandacht voor de verschillen tussen de investeerders qua vermogen, ervaring, zichtbaarheid en aanspreekbaarheid.

De gedeelde ambitie van de betrokken partijen is om een Zeeuws Informal Investing Netwerk te bouwen, dat:

  • uitgenodigd wordt om vaker bij elkaar te komen; 
  • investeringskansen krijgt voorgelegd, die goed gescreend en investor ready zijn;
  • open staat voor beginnende informals en ook deelname (van oorsprong) Zeeuwse fondsen;
  • inspiratie verzorgt aan de investeerders, maar ook aan de initiatiefnemers om best practices elders te vertalen in Zeeuwse context;
  • kennis, netwerk en geld beschikbaar stelt voor Zeeuwse ondernemingen en eventueel daarbuiten.

Vanuit de samenwerking met Provincie Zeeland en Impuls Zeeland hebben AddVision, KplusV en de Rabobanken het initiatief genomen het Zeeuwse investeerders netwerk te organiseren.

Samen met KplusV verzorgen wij de organisatie van bijeenkomsten met investeerders, faciliteren we de vraag naar aanbod van kapitaal, verbinden we bestaande partijen in het ecosysteem en ontwikkelen we een toekomstbestendig model. 

Meer over projectfinanciering

Datum
januari 2021 tot december 2022
Categorieën
Financieringsoplossingen
Opdrachtgever(s)
Verantwoordelijke collega(s)
Michel Carol
Michel Carol
Projectmanager
Link naar mij