Transitiefonds Grenspark Groot Saeftinghe

Grenspark Groot Saeftinghe (GGS) is een uniek getijdengebied op de grens van Vlaanderen en Zeeland. Het gebied is een samenspel van haven, natuur en landbouw.

Eén van de onderdelen van het ontwikkelingsprogramma van het Grenspark Groot Saeftinghe is het ontwikkelen van een transitiefonds gericht op het stimuleren van nieuw en innovatief ondernemerschap binnen de landbouw.

Met boeren en verschillende organisaties wordt er al enkele jaren door een grensoverschrijdende gebiedsaanpak, gewerkt aan natuur inclusieve landbouw, verbetering van de bodem, systeemherstel, zoetwatervoorziening, verzilting en het versterken van de keten.

De opzet van dit fonds borduurt voort op de ervaringen die de Haven van Antwerpen-Brugge de laatste jaren heeft opgedaan via het Landbouw Innovatie Fonds.

AddVision gaat namens het samenwerkingsverband van GGS aan de slag met de uitwerking van het grensoverschrijdende transitiefonds met zoetwater als centraal thema. Hiervoor worden ondernemers en instanties in de regio bevraagd over de zoetwaterbehoefte en de ondersteuningsmaatregelen die nodig zijn bij het vormgeven van plannen en het uitwerken van projecten die bijdragen aan een verbetering van de beschikbaarheid van zoetwater.

Datum
mei 2023 tot oktober 2023
Categorieën
Publiek-Private Samenwerking
Lokale vraagstukken
Financieringsoplossingen
Regionale transities
Opdrachtgever(s)
Verantwoordelijke collega(s)
Michel Carol
Michel Carol
Projectmanager
Link naar mij
Michel Klijn
Michel Klijn
Projectmanager
Link naar mij