Panoramabuurt Aardgasvrij

De energietransitie is een verandering die iedereen raakt. Ook de inwoners van de gemeente Vlissingen. We moeten van fossiele brandstoffen overschakelen naar duurzame alternatieven. Eén van de onderdelen in die transitie is het organiseren van alternatieve vormen van warmtevoorziening in gebouwen. Gemeente Vlissingen heeft een visie ontwikkeld (Transitie Visie Warmte) die ingaat op de stappen die nodig zijn om in 2050 al haar inwoners op een alternatieve warmtevoorziening te hebben gekregen. De eerste buurt die Vlissingen aardgasvrij maakt is de Panoramabuurt. Dit doen ze samen met woningbouwcorporatie l’escaut. In totaal worden 641 woningen in dit gebied verduurzaamd, waarvan ongeveer 50% hoogbouw is. Het project kenmerkt zich door een hoge mate van diversiteit. Diversiteit in type woning, in type technische oplossing en in de samenstelling van de groep bewoners in de buurt. In 2030 moet de hele wijk verduurzaamd zijn.

Gemeente Vlissingen heeft AddVision gevraagd het programmamanagement uit te voeren tot minimaal eind 2023. In deze anderhalf jaar is het van belang dat AddVision de projectorganisatie concreet vormgeeft en tot uitvoering laat komen én daarnaast de eerste concrete stappen in de verduurzaming organiseert. Ook is ons gevraagd een advies te formuleren over de toekomstige uitvoeringsorganisatie. Want, dit is de eerste wijk die van het gas af gaat, maar er moeten er nog velen volgen. 2050 lijkt daarbij ver weg, maar de uitdaging die voor ons ligt is groot. Deze uitdaging pakken we graag met beide handen aan!

Datum
mei 2022 tot december 2023
Categorieën
Lokale vraagstukken
Regionale transities
Opdrachtgever(s)
Verantwoordelijke collega(s)
Matthijs Lugtenburg
Matthijs Lugtenburg
Directeur
Link naar mij
Nienke Dekkers-Bijlsma
Nienke Dekkers-Bijlsma
Projectmanager
Link naar mij