Aanjaagteam Duurzaamheid gemeente Veere

AddVision heeft anderhalf jaar gewerkt als Aanjaagteam Duurzaamheid Veere en veel nieuwe initiatieven en activiteiten in gemeente Veere ontplooid. Bijvoorbeeld de ontwikkeling en organisatie van de Groene Innovatie Prijs, Veerse kernen geholpen met postcoderozen, duurzaamheid evenementen opgezet en vele inwoners en ondernemers verder geholpen in hun duurzaamheidsambities. Ook hebben we de gemeentelijke organisatie geholpen met het opzetten van een programma rondom duurzaamheid, met als doel het creëren van focus, het maken van duidelijke keuzes en het meten van de voortgang.

Datum
januari 2017 tot december 2018
Categorieën
Regionale transities
Opdrachtgever(s)
Verantwoordelijke collega(s)
Nathalie Goedhart-Leijnse
Nathalie Goedhart-Leijnse
Projectmanager
Link naar mij
Joyce de Smit
Joyce de Smit
Projectmanager
Link naar mij

Groene Innovatieprijs

De Groene Innovatieprijs Veere, een prijs van € 10.000, werd jaarlijks uitgereikt aan de meest innovatieve en groene ondernemer in de gemeente Veere. Voor de editie van 2019 werd gekozen de nadruk meer te leggen op inspirerend vermogen in plaats van innovatie en daarom is de naam van de prijs gewijzigd in ‘Groene Inspiratieprijs Veere 2019’. Iedereen, ook buiten de gemeente Veere, kon één of meerdere Veerse ondernemers nomineren om voor deze prijs in aanmerking te komen. De jury beoordeelde de genomineerden op hun bijdrage aan de belangrijkste duurzaamheidsthema’s en hun inspirerend vermogen. Zij koos uit de genomineerden de uiteindelijke winnaar. AddVision coördineerde de edities 2017, 2018 en 2019 van de prijs en organiseerde de feestelijke uitreikingen op het gemeentehuis.

Winnaar Groene Inspiratieprijs 2019