Ontwikkeling Stationsgebied Vlissingen

Door de beschikbaar gestelde financiële middelen uit het compensatiepakket Wind in de Zeilen, gaat het Stationsgebied de komende jaren flink op de schop.

Het Stationsgebied gaat transformeren tot een levendig, duurzaam en klimaat robuust mobiliteitsknooppunt met een sterke verbinding met de omliggende gebieden. AddVision is projectleider in deze ontwikkeling en wil er een plek van maken waar het voor iedere inwoner en reiziger prettig is om te reizen, verblijven en ontmoeten.

Met de beschikbare middelen is er ruimte om het gebied de benodigde kwaliteitsimpuls te geven. Samen met een interne projectgroep, diverse belanghebbenden en betrokkenen werkte AddVision twee jaar lang aan een Masterplan voor de totale herontwikkeling. Er zijn vier aandachtspunten die leidend zijn in het totale plan; verblijfskwaliteit, mobiliteit, duurzaamheid en economische groei.

De ontwikkelperiode werd niet alleen gebruikt voor het opstellen van het Masterplan en een nieuw ontwerp, maar ook voor experimenten, pilots en evenementen die op korte termijn levendigheid, verblijfskwaliteit en nieuwe vormen van mobiliteit moeten toevoegen.

Nathalie en Nienke zorgden vanuit AddVision voor:

 • Behalen van gestelde doelen
 • Planning
 • (financiële) Verantwoording project  
 • Aansturen van projectgroep
 • Stakeholdermanagement en betrokkenheid van zo’n 100 stakeholders
 • Regie op planvorming en communicatie
 • Verbinding met relevante andere projecten zoals de ontwikkeling van de Kenniswerf
Datum
januari 2021 tot april 2023
Categorieën
Lokale vraagstukken
Regionale transities
Opdrachtgever(s)
Verantwoordelijke collega(s)
Nathalie Goedhart-Leijnse
Nathalie Goedhart-Leijnse
Projectmanager
Link naar mij
Nienke Dekkers-Bijlsma
Nienke Dekkers-Bijlsma
Projectmanager
Link naar mij

Toekomstvisie Stationsgebied Vlissingen

Voor we als projectleider begonnen, heeft AddVision in 2020 een toekomstvisie voor het Vlissingse Stationsgebied opgesteld. Door in gesprek te gaan met stakeholders en betrokkenen zijn de belangrijkste ‘quick wins’ en ontwikkelthema’s voor de toekomst vormgegeven. Deze input was de basis van het visiedocument, waarin mobiliteit de rode draad vormt. Het Stationsgebied Vlissingen als duurzame mobiliteitshub, waar alle bezoekers, zowel student, toerist, inwoner als forens, graag verblijven. Een aantrekkelijke, hippe omgeving, waar wordt geëxperimenteerd met nieuwe duurzame mobiliteitsvormen, als voorbeeld voor heel Zeeland.

Wat we concreet hebben gedaan: 

 • Benaderen stakeholders en betrokkenen
 • Voorbereiden, houden en uitwerken van interviews
 • Voorbereiden, begeleiden en voorzitten van gezamenlijke sessies
 • Opstellen van enquêtes
 • Resultaten verwerken en terugkoppelen
 • Opstellen visiedocument
 • Op laten stellen van schetsen van toekomstig Stationsgebied