Haalbaarheidsonderzoek traineeship hoogopgeleide statushouders

Naar aanleiding van de succesvolle start van het traineeship Talent voor Zeeland heeft Provincie Zeeland gevraagd naar de mogelijkheden voor een traineeship voor hoogopgeleide statushouders. Omdat deze vraag zich richt op een heel andere doelgroep, heeft AddVision een voorstel gedaan om een haalbaarheidsstudie te doen.

Deze haalbaarheidsstudie richt zich op een externe analyse van soortgelijke initiatieven en onderzoekt de bijbehorende regelgeving. Er is onderzocht of er voldoende potentieel aanwezig is voor statushouders in Zeeland en of er voldoende vraag is vanuit de markt (of valt te creëren met een goed programma en begeleiding). In het haalbaarheidsonderzoek wordt gekeken naar de eventuele obstakels en belemmerende regelgeving om een traineeship op te zetten. Hierbij wordt vooral gezocht naar de wegen om het wél mogelijk te maken. Op basis van alle opgehaalde informatie is een potentieel programma uitgewerkt.  

AddVision heeft het haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd waarbij we ons relevante netwerk hebben gebruikt. AddVision heeft informatie opgehaald bij andere partijen en mogelijke samenwerkingen met andere organisaties en instellingen onderzocht, zoals HZ University of Applied Sciences, Orionis en GR de Bevelanden. 

Datum
januari 2022 tot juli 2022
Categorieën
Publiek-Private Samenwerking
Regionale transities
Opdrachtgever(s)
Verantwoordelijke collega(s)
Martin de Klerk
Martin de Klerk
Manager New Business
Link naar mij
Maartje Meijers-Nooteboom
Maartje Meijers-Nooteboom
Projectmanager
Link naar mij