Opstellen Nautisch Beheer Plan Waterschap

Het Waterschap Brabantse Delta had behoefte aan het ontwikkelen van een nautisch beheer beleid. AddVision heeft een Quick Scan gemaakt die bouwstenen voor een implementatieplan opleverde. Vervolgens ontwikkelden we de gewenste nautische beleidswerkzaamheden mèt de medewerkers van het waterschap.

Voor het waterschap heeft AddVision een visiedocument en implementatieplan opgeleverd en daarmee nautische beheerstaken geactualiseerd. Via intern en externe consultatie en harmonisatie is dit met andere vaarwegbeheerders gerealiseerd. Hier combineerden we de ervaringen en achtergrond van Cees-Willem en onze gefaseerde projectenaanpak. 

Projectresultaten zijn binnen tijd en budget opgeleverd; direct implementeerbaar. Het nautisch beleid is opgezet met ketenpartners en andere waterbeheerders. Afdeling overstijgende inzichten zijn opgeleverd en operationele expertise werd betrokken. 

Datum
januari 2018 tot januari 2019
Categorieën
Lokale vraagstukken
Opdrachtgever(s)
Verantwoordelijke collega(s)
Cees-Willem Koorneef
Cees-Willem Koorneef
Projectmanager
Link naar mij