Zeeland Connect

Zeeland Connect verbindt overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen met als doel om de logistiek in Zeeland te versterken. Concreet betekent dat: 

  • Het inspireren, initiëren en faciliteren van vernieuwende projecten en innovatietrajecten, door samenwerking van ondernemers, kennisinstellingen en overheden.
  • Het organiseren van (netwerk)bijeenkomsten in de regio waar kennis en ervaring van logistieke uitdagingen en kansen van vandaag en morgen worden gedeeld.
  • Het halen van kennis uit landelijke netwerken waarin Zeeland Connect participeert en delen met stakeholders in de regio.
  • De concurrentiekracht van de regio versterken en deze zowel nationaal als internationaal op de kaart zetten.

In 2022 is de programmamanager van Zeeland Connect vertrokken en is Cees-Willem gevraagd om tijdelijk deze rol te vervullen. De belangrijkste taak voor hem is om de continuïteit van de innovatielijnen en het programma te borgen en hierin het kernteam en de stuurgroep te faciliteren. Het inzetten van zijn (bovenregionale) contacten kan het programma helpen in haar eigen toegevoegde waarde voor het netwerk.

Martin is in 2013 gevraagd om Zeeland Connect, toen nog het Zeeuws Kenniscentrum Logistiek, te organiseren en te professionaliseren. Hij is begonnen met het opnieuw formeren van de stuurgroep, om meer commitment vanuit deelnemende partijen te realiseren. Het Zeeland Connect Jaarcongres is in het leven geroepen waar naast netwerken ook de projecten en gerealiseerde innovaties op de agenda staan. Ook is vanuit AddVision de communicatie opgepakt. Martin coördineerde daarnaast het aanvragen van subsidies voor nieuwe projecten en verzorgde de verantwoording daarvan. Verschillende grote projecten zijn aangetrokken en zijn vanuit Zeeland Connect onafhankelijk georganiseerd. Na vier jaar stond er een robuust programma waarna een interne programmanager in loondienst is aangenomen om het voort te zetten. 

 

Datum
januari 2013 tot november 2023
Categorieën
Publiek-Private Samenwerking
Regionale transities
Opdrachtgever(s)
Verantwoordelijke collega(s)
Cees-Willem Koorneef
Cees-Willem Koorneef
Projectmanager
Link naar mij
Martin de Klerk
Martin de Klerk
Manager New Business
Link naar mij