Goes gaat voor gezond

AddVision helpt gemeente Goes bij een programmatische aanpak voor het versterken van de sociale basis en leefomgeving. Onder de noemer ‘Goes gaat voor Gezond’ werken we aan een programma dat de bevordering van gezondheid dichterbij de inwoner brengt. Dit programma omvat twee sporen: de ’Basis op orde' en ’De Kracht van Welzijn’.

Het gehele programma heeft als doel een bloeiende en gezonde omgeving te creëren waar bewoners fijn kunnen leven. Dit houdt in dat er wordt ingezet op het versterken van de sociale infrastructuur en de fysieke ruimte. Het project streeft naar een omgeving die uitnodigt tot beweging, sociale interactie en een gezonde levensstijl. 

Tegelijkertijd helpen we ook bij de doorontwikkeling van  het platform 'Wij zijn Goes'. Dit platform vormt de community van de lokale bevolking. 'Wij zijn Goes' faciliteert een open en transparante dialoog tussen alle belanghebbenden, met als doel een gemeenschap te creëren die gedragen wordt door haar bewoners. 

Het project beoogt een versterking van de sociale cohesie, de gemeenschapszin en de betrokkenheid van de bewoners. Vanuit AddVision werken Evelien, Nathalie en Joline samen met gemeente Goes aan deze mooie ambities! 

Datum
oktober 2023 tot maart 2024
Categorieën
Publiek-Private Samenwerking
Opdrachtgever(s)
Verantwoordelijke collega(s)
Nathalie Goedhart-Leijnse
Nathalie Goedhart-Leijnse
Projectmanager
Link naar mij
Evelien
Evelien de Schipper
Projectmanager
Link naar mij
Joline
Joline Polderman
Projectmanager
Link naar mij
Elena
Elena de Vaan
Junior Projectmanager
Link naar mij