Evelien de Schipper

Samen met mijn collega’s werk ik met veel energie en zoveel mogelijk frisse ideeën op het sociaal maatschappelijke vlak. Ik vind het belangrijk om op korte termijn door te pakken en successen te vieren. Op de lange termijn ben ik een procesmanager die een visie, aanpak of resultaat kan vertalen in concrete stappen.

Achtergrond & Ervaring

Na mijn studie ben ik gestart op het gebied van arbeidsbemiddeling. Ik kwam er al snel achter dat mijn passie ligt bij het organiseren van mensen en werk (de juiste persoon op de juiste plaats op het juiste moment). Hierdoor ben ik al vroeg gestart met leidinggevende functies, waarbij ik altijd naar functies heb gezocht waarbij ik inhoudelijke resultaten moest behalen in combinatie met teamontwikkeling en – verbetering. In Roosendaal heb ik gewerkt aan het verbeteren van de uitstroom van werkzoekenden, eerst als projectleider, daarna als leidinggevende. Ik ben toen voor het eerst gestart met een sturingsmodel gericht op resultaten en cijfers in een sociale context. In Vlissingen ben ik als projectleider verantwoordelijk geweest voor het opzetten en verbeteren van inkoop en contractmanagement. Ook hier was het opzetten van een gezamenlijk inkoopteam met bijbehorende businesscase onderdeel van mijn werk. In Middelburg heb ik meerdere strategische projecten aangestuurd, waaronder een grote bezuinigingsopgave. We hebben d.m.v. een actieplan op korte termijn door kunnen pakken en op lange termijn als team geïnvesteerd in vakmanschap, zelforganisatie en opgavegericht werken.

Resultaten behaal je niet alleen en ik vind het iedere keer weer een uitdaging met om met elkaar impact te maken. Ik heb oog voor de inhoudelijke vraagstukken, maar ik vind het net zo belangrijk de meer zakelijke en cijfermatige kant in het proces mee te nemen.

Door mijn werkervaring bij gemeentes en gemeenschappelijke regelingen zijn complexe (bestuurlijk besluitvormingsprocessen) mij niet vreemd. Ik ben gewend een regisserende rol te pakken en juist in deze soms complexe en moeilijke processen tot resultaten en besluiten te komen.

In mijn vrije tijd ben ik graag actief. Bij voorkeur ga ik naar buiten, de natuur in, op vakantie of tussendoor een rondje op mijn paard. Als er nog tijd over is zoek ik gezelligheid op met vrienden of familie.