Curio Projectenbureau

Onderwijsinstelling Curio wil projectmatig werken implementeren en ondersteunen binnen de organisatie. Het projectenbureau is verantwordelijk voor het managen van het projectenportfolio en voor de ondersteuning en professionalisering van de methodiek projectmatig werken binnen Curio. Het portfoliomanagement omvat strategische- en Curio brede projecten.

Als kwartiermaker was Maartje verantwoordelijk voor de inrichting van het operationeel projectenbureau en het portfoliomanagement. Als vervolg hierop heeft Curio gevraagd of AddVision het projectbureau gedurende het schooljaar 2022/2023 wil bemensen. De werkzaamheden bestaan uit het managen van het projectportfolio en het ondersteunen en professionaliseren van de methodiek projectmatig werken. Hier geeft Maartje samen met Leendert invulling aan.

Onderdeel van het ondersteunen van projectmatig werken is het opzetten van een community en netwerk van projectleiders binnen Curio. Binnen het netwerk kan kennisdeling en uitwisseling van ervaring plaatsvinden tussen projectleiders. Zo wordt ook de methodiek Project Matig Werken naar een hoger niveau getild. Via het netwerk worden opdrachtgevers en projectleiders voor potentiële projecten bij elkaar gebracht.

In mei 2023 wordt door AddVision een evaluatie met aanbevelingen opgeleverd op basis waarvan besluitvorming over de voortzetting van het projectenbureau kan plaatsvinden.

Datum
maart 2022 tot heden
Categorieën
Organisatieontwikkeling
Opdrachtgever(s)
Verantwoordelijke collega(s)
Maartje Meijers-Nooteboom
Maartje Meijers-Nooteboom
Projectmanager
Link naar mij