Project- en portfoliomanagement Orionis

Orionis gelooft dat iedereen ertoe doet. En dat werk en ontwikkeling voorwaarden zijn om mee te doen in de maatschappij. Orionis staat voortdurend in verbinding met de inwoners van Walcheren. Vanuit oprechte belangstelling doen ze wat nodig is voor een actief en zelfstandig leven voor iedereen die het nodig heeft.

Dit doet Orionis met 300 directe collega’s en nog eens 550 medewerkers in het werkleerbedrijf. Om de missie te realiseren en de dagelijkse doelen te halen maakt Orionis gebruik van projecten. Deze projecten kennen een grote diversiteit. Orionis is ervan overtuigd dat een professionele, eenduidige manier van projectmatig werken belangrijk is en heeft AddVision gevraagd om ondersteuning bij het professionaliseren en operationaliseren hiervan.

Maartje en Matthijs zijn in september 2023 gestart met de assessment fase die bestaat uit deskresearch van documenten die in de organisatie aanwezig zijn rondom project- en portfoliomanagement, denk aan formats, projectplannen, visie en missie van de organisatie. Daarnaast hebben we interviews gevoerd met verschillende medewerkers in de organisatie. Van directeur, afdelingshoofd (MT) tot en met teamleiders, die ook de rol van projectleider vervullen.

We leveren een plan van aanpak op hoe we voorstellen om het portfoliomanagement in te richten en met welke visie. Daarna gaan we het portfoliomanagement inrichten en na de uitrol ook zorgdragen voor het portfoliomanagement. We leveren aan het eind van het project een ingericht en draaiend portfoliomanagement op, wat eind 2024 klaar is.

Datum
september 2023 tot december 2024
Categorieën
Organisatieontwikkeling
Opdrachtgever(s)
Verantwoordelijke collega(s)
Matthijs Lugtenburg
Matthijs Lugtenburg
Directeur
Link naar mij
Maartje Meijers-Nooteboom
Maartje Meijers-Nooteboom
Projectmanager
Link naar mij