Behoefteonderzoek klimaatadaptatie en energietransitie

Eén van de prioriteiten van het college van de gemeente Veere is het ondersteunen van ondernemers in hun bedrijfsvoering en in het bijzonder bij de uitdagingen op het vlak van de klimaatadaptatie en de energietransitie. Hiervoor is het noodzakelijk inzage te krijgen in de behoeften van de ondernemers op deze onderwerpen

Vanuit het Programma Duurzaamheid wil de gemeente Veere graag een inventarisatie laten uitvoeren onder ondernemers om de opgehaalde behoeften te toetsen aan bestaande instrumenten binnen de gemeente en kansen te vertalen naar een actieprogramma middels een Living Lab constructie.

In dit publiek-privaat samenwerkingsverband wordt door gemeente, ondernemers en andere partners als Waterschap, ZLTO en provincie samengewerkt aan concrete projecten en programma’s op de thema’s water en energie. De gemeente kan hierop haar kennistrajecten en subsidies afstemmen.

AddVision gaat deze inventarisatie uitvoeren en vertalen naar een breed gedragen concept-aanpak met mogelijke projecten en regelingen.

De focus doelgroep bestaat uit ondernemers uit de recreatie en agrarische sector buiten de kernen en bedrijventerreinen.

Datum
juni 2023 tot november 2023
Categorieën
Lokale vraagstukken
Financieringsoplossingen
Regionale transities
Opdrachtgever(s)
Verantwoordelijke collega(s)
Michel Carol
Michel Carol
Projectmanager
Link naar mij
Hans
Hans de Waard
Projectmanager
Link naar mij