Strategische programma versterking

Toenemende (cyber)criminaliteit en het belang van het beschermen van mensen en lading, maken dat de veiligheid in de Nederlandse havens hoog op ieders agenda staat. Uiteraard ook, of misschien wel juist, als het gaat om het delen van data.

In de (haven)logistieke gemeenschap is het ieders verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de bescherming van de digitale infrastructuur in de haven. Portbase heeft in de keten een cruciale rol om efficiënte -en veilige logistiek mogelijk te maken. 

Impact maken met programma’s en projecten vraagt analytische en verbindende vaardigheden. AddVision is gevraagd om in deze complexe publiek-private wereld van globale (digitale) logistiek te helpen met het verbinden van ketenspelers. Door ervaring en een groot relevant netwerk, begrijpen we de dynamiek en verschillende belangen in deze data- logistieke wereld.

Datum
maart 2023 tot maart 2024
Categorieën
Publiek-Private Samenwerking
Organisatieontwikkeling
Regionale transities
Opdrachtgever(s)