Transitie Polikliniekplan ZorgSaam

In Zeeuws-Vlaanderen dreigt een zorgkloof die een enorme druk op de zorg zal leggen. Zonder eventuele beleidswijzigingen kan het tekort aan zorgprofessionals oplopen tot ruim 40%. Om in de nabije toekomst kwalitatieve zorg te blijven bieden, ondergaat de polikliniek van ZorgSaam een transitie naar een vernieuwde en efficiëntere werkwijze. Deze verandering vereist een actieve inzet en bereidheid van artsen, verplegend personeel en andere medewerkers. Het doel? De bekende zorgkwaliteit van ZorgSaam behouden en zelfs versterken.

Voor patiënten brengt dit veranderingen met zich mee, vooral in de manier van communiceren en omgang. Hoewel de nieuwe aanpak even wennen kan zijn, is het uiteindelijke doel duidelijk: blijvend goede zorg in Zeeuw-Vlaanderen.

AddVision is benaderd om als Transitiemanager te fungeren. Onze taak? De organisatie ondersteunen bij het invoeren van innovatieve werkmethoden. Dit uit zich in een herindeling van de polikliniek in Terneuzen en een groter gebruik van digitale middelen, zowel in de communicatie met patiënten als intern binnen het ziekenhuis. Samen met de projectmanagers voor (ver)bouw en digitalisering vormen we een team dat streeft naar een naadloze transitie.

Datum
september 2023 tot heden
Categorieën
Lokale vraagstukken
Organisatieontwikkeling
Regionale transities
Opdrachtgever(s)
Verantwoordelijke collega(s)
Hans
Hans de Waard
Projectmanager
Link naar mij