Strategische Ontwikkelagenda ZorgSaam

AddVision heeft een meerjarige samenwerking met ZorgSaam afgesloten begin 2023. ZorgSaam bevindt zich in een zorgtransitie, de vraag naar zorg intensiveert en de beschikbaarheid van zorgpersoneel neemt af. Om deze ontwikkeling het hoofd te bieden moeten werkwijzen, structuren en processen aangepast worden op de nieuwe realiteit. ZorgSaam introduceert daarom een PMO om hier op een gecontroleerde en projectmatige manier invulling aan te geven. AddVision levert capaciteit voor de opzet, inrichting en positionering van project- en portfoliomanagement binnen ZorgSaam. Daarnaast wordt er op verschillende vlakken projectmanagement capaciteit geleverd en wordt meegedacht in de strategische ontwikkelagenda van ZorgSaam.

Evelien levert een bijdrage en ondersteuning aan de strategische ontwikkelagenda. Maartje levert een bijdrage aan het inrichten van subsidieverwerving binnen ZorgSaam. Vanuit hun project- en portfoliomanagement ervaring zijn zowel Maartje als Evelien beiden de eerste maanden voornamelijk bezig met het opzetten, inrichten en positioneren van project-, programma- en portfoliomanagement binnen ZorgSaam. Vervolgens wordt er ook projectmanagement capaciteit geleverd door beiden. Evelien en Maartje werken nauw samen met collega Michel Klijn, die de interim rol Hoofd PMO vervult.

Datum
april 2023 tot heden
Categorieën
Organisatieontwikkeling
Regionale transities
Opdrachtgever(s)
Verantwoordelijke collega(s)
Maartje Meijers-Nooteboom
Maartje Meijers-Nooteboom
Projectmanager
Link naar mij
Evelien
Evelien de Schipper
Projectmanager
Link naar mij