Smart Mobility Jongeren Zeeland

Het doel van dit Regio Deal Zeeland project is dat jongeren in Zeeland in 2023 'smart mobiel' zijn, waardoor de bereikbaarheid van het Zeeuwse onderwijs is geoptimaliseerd en de aantrekkelijkheid van Zeeland wordt verstevigd. Om deze doelstelling te realiseren richt het project zich op het verzamelen van data van de reisbehoefte van jongeren, het uitvoeren van pilots met deelmobiliteit voor Zeeuwse jongeren en een digitaal platform (Mobility as a Service) voor het plannen en betalen voor (deel)mobiliteit.

Via de website Snellerreizen zijn reisfrustraties van jongeren opgehaald. Naast de website worden jongeren via Instagram geïnformeerd over de (deel)mobiliteitsmogelijkheden in Zeeland. Bij HZ University of Applied Sciences loopt voor buitenlandse studenten een pilot met deelfietsen in Middelburg en Vlissingen. Deze pilot wordt in mei 2023 uitgebreid met een grote pilot met schoolmobiliteitshubs in de eerste fase op mbo-onderwijslocaties met deelmobiliteit voor jongeren in Goes, Middelburg en Vlissingen. Als de eerste fase succesvol verloopt volgt in de tweede fase, een jaar later, de uitrol naar de Zeeuwse onderwijslocaties van het voortgezet onderwijs. .

Maartje, die veel affiniteit heeft met het Zeeuwse onderwijs, is vanuit AddVision betrokken als projectmanager. Zij voert de regie op de uitvoering van het project en het behalen van de projectresultaten in de drie pijlers van het project; verzamelen van reisdata, uitvoeren van pilots en een platform voor het boeken en betalen voor mobiliteit. Maartje is de linking-pin tussen provincie, communicatiebureau en de externe stakeholders, zoals onderwijs en leveranciers van mobiliteitsdiensten. Ook zorgt zij voor de inhoudelijke en financiële verantwoording in halfjaarreportages van het project bij het programmateam Regio Deal Zeeland.

Datum
januari 2019 tot maart 2023
Categorieën
Lokale vraagstukken
Financieringsoplossingen
Opdrachtgever(s)
Verantwoordelijke collega(s)
Maartje Meijers-Nooteboom
Maartje Meijers-Nooteboom
Projectmanager
Link naar mij