Innovatie Centrum ZorgSaam

ZorgSaam heeft behoefte aan een goed ingebed en duidelijk innovatieproces over de gehele organisatie heen. Een goed innovatieproces is van vitaal belang voor ZorgSaam, vooral in het licht van de uitdaging van de zorgkloof. Het innovatieproces biedt een gestructureerd kader om innovatieve oplossingen te identificeren, te beoordelen en te implementeren om de kloof in de zorg te overbruggen. Het stelt ZorgSaam in staat om proactief te reageren op veranderende zorgbehoeften, de kwaliteit van zorg te verbeteren, efficiëntie te vergroten en de kosten onder controle te houden. Door innovatie prioriteit te geven, kan ZorgSaam effectiever inspelen op de eisen van de moderne gezondheidszorg en waardevolle bijdragen leveren aan de gezondheid en het welzijn van de Zeeuws Vlaamse gemeenschap.

Als partner in de zorgtransitie is AddVision gevraagd om een leidende rol te spelen in het beheren en leiden van deze innovatieve projecten. Deze projecten hebben als doel om bij te dragen aan de diverse organisatorische uitdagingen. Dit omvat het verbeteren van de kwaliteit van zorg en dienstverlening, het beheersen van zorgkosten, het verhogen van de tevredenheid van medewerkers en het effectiever inspelen op de zorgvraag in Zeeuws Vlaanderen.

Marty is verantwoordelijk voor:

  • Projectplanning: Het opstellen van projectplannen, inclusief doelen, scope, tijdlijnen en resourcevereisten.
  • Teamcoördinatie: Het samenstellen en aansturen van het kernteam met de benodigde vaardigheden om innovatieprojecten uit te voeren.
  • Stakeholdercommunicatie: Het onderhouden van open communicatie met belanghebbenden, zowel intern als externe zorgpartners, om verwachtingen af te stemmen en updates te verstrekken.
  • Voortgangsbewaking: Het bewaken van de voortgang van het project, het identificeren van knelpunten en het nemen van corrigerende maatregelen.
  • Innovatiebeoordeling: Het beoordelen van nieuwe ideeën en innovatievoorstellen op haalbaarheid en strategische waarde.
  • Samenwerking: Het bevorderen van samenwerking en creativiteit binnen het innovatiecentrum en met andere afdelingen.
Datum
augustus 2023 tot december 2024
Categorieën
Organisatieontwikkeling
Regionale transities
Opdrachtgever(s)
Verantwoordelijke collega(s)
Marty de Jonge
Marty de Jonge
Projectmanager
Link naar mij