Slimme Mobiliteit Vlissingen

Het Rijk, de Provincie Zeeland, gemeente Vlissingen verschillende andere Zeeuwse partijen werken gezamenlijk aan de uitvoering van het pakket 'Wind in de Zeilen'. De projecten die hieruit voortkomen hebben als focusgebied Vlissingen. Het project Slimme Mobiliteit is hier onderdeel van.

Op verschillende locaties wordt er geëxperimenteerd met nieuwe vormen van mobiliteit, vernieuwde technologische systemen en innovatieve ideeën om gebruik van duurzame mobiliteit te stimuleren. Voorbeelden van deze vormen van duurzame deelmobiliteit zijn deelfietsen, -auto's en -scooters.

Vanuit AddVision was Mathijs, met zijn affiniteit voor mobiliteit, bij dit project betrokken als projectleider. Hij voerde de regie op de uitvoering van het project en het behalen van de projectresultaten. Ook hield hij zich bezig met het initiëren, ontwikkelen, realiseren en monitoren van pilotprojecten in de gemeente. Mathijs was de linking-pin tussen externe stakeholders zoals mobiliteitsaanbieders, (Maas-)app leveranciers en de gemeente.

Datum
oktober 2022 tot juni 2023
Categorieën
Lokale vraagstukken
Opdrachtgever(s)